HOLAGRA

WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW

DLA ZWIERZĄT

64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 1

tel. 065/529 93 99, fax:  065/529 90 15

 O firmie                             Oferta                            Kontakt


 

  najwyższa jakość                                                       gwarantowane efekty

Pasze

Koncentraty

Śruty

Zboża

Otręby

Dodatki paszowe

Usługi laboratoryjne

Doradztwo żywieniowe